Klikk på bygg, deretter leilighet. Ved bruk av smarttelefon/ tablet, fungerer den slik, dobbelklikk på bygg (canningen), deretter klikk på bygg for å velge leilighet.

Nettsiden og boligvelger er av illustrativ karakter. Vi tar forbehold om senere endringer i tekniske spesifikasjoner, leveranse og tegninger. Plantegninger/illustrasjoner på nettside og i boligvelger kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Plantegninger/illustrasjoner er ikke i målestokk, og kan være forstørret/forminsket individuelt. Vi gjør oppmerksom på at oppgitte areal er å betrakte som ca. areal da de er rundet opp/ned. Hendvendelse til megler for komplett salgsoppgave med forbehold.