Kabelvåg er et unikt sted med historisk sus. I mange århundrer før dampbåtenes inntreden var Vågar og Kabelvåg det naturlige sentrum på Austvågøy. At det fantes en etablert handelsrute mellom England og Vågar i vikingtiden forteller mye om stedet og dets tidligere sentrale rolle.

Dampbåtene hadde etter hvert behov for større og dypere havn enn de gamle jektene og åttringene, dermed overtok Svolvær gradvis som det nye sentrum i regionen. Kabelvåg havnet litt på sidelinjen av Svolvær under den industrielle utviklingen som foregikk. I utviklingen av byen Svolvær er det nok mange som har stilt spørsmål ved hvor det har blitt av den “gamle og fine” bebyggelsen. Svaret er på mange måter enkelt. Den “gamle og fine” bebyggelsen finner man i prinsippet igjen i Kabelvåg, bygget i tiden før dampbåtene. Svolvær har også enkelte perler fra gamle tider, men disse kan muligens ikke måle seg med den sjarmerende og sammenhengende småskalabebyggelsen i Kabelvåg. En svært dynamisk og tilpasningsdyktig kystkultur har i stor grad preget utviklingen av bebyggelsen i Lofoten. Regionen representerer en konstant utvikling, som i disse dager også preges av turismen. Svolvær og Kabelvåg kan sees som to steder som virker sammen i denne utviklingen. Det er ikke et mål at Kabelvåg skal bli et nytt Svolvær. Kabelvåg utfyller Svolvær og motsatt. Kabelvåg er, i våre øyne, en naturlig kulturbærer i regionen. De katastrofale brannene i Kabelvåg har medført vanskelige dilemmaer for innbyggerne opp gjennom årene. Skal man bygge opp såkalte kopier av de nedbrente husene, eller bygge noe mer moderne? Dette har vært spørsmål beboerne har stått ovenfor. Et ønske om å bevare stedets særpreg, har nok stått sentralt, i de tilfellene man har valgt å bygge opp “like” hus under gjenoppbyggingen. Småskalaen og de hyggelige gateforløpene, er særtrekk man nødig ville ødelegge, den gang som nå. Men en konsekvent bevaring kan også medføre utfordringer. Dersom konserveringen av de tidligere tider går så langt at nye tanker ikke får plass, og stedet minner mer om et museum enn et vitalt samfunn, så er det kanskje behov for å revurdere grunnprinsippene for utviklingen. Forutsatt at man ønsker en utvikling. Det var noen av disse spørsmålene Kabelvågkompaniet blant annet stilte, da de tok initiativ til en arbeidsprosess med gruppen der Vågan Kommune, Nordland Fylkeskommune, Canningen Brygge AS og Vindveggen Arkitekter AS, deltok. Canningen prosjektet hadde noen år tidligere stoppet opp og tomten båret preg av å være et “hull” i sentrum. Kabelvågkompaniet ønsket å sparke liv i planene, for at det skulle skje noe i Kabelvåg sentrum. Et tydelig ønske om å bidra til en revitalisering av stedet ble kommunisert til gruppen. Gjennom analyser, drøfting og samarbeid utviklet gruppen et felles ståsted som dannet utgangspunktet for et illustrasjonsprosjekt. Illustrasjonsprosjektet er nærmest identisk med prosjektet slik det fremstår i dag. Vågan Kommune sørget for reguleringen av tomten inkludert den nye kaipromenaden.

Arbeidsprosessen og resultatet viser at så vel ildsjeler, private aktører og offentlige myndigheter med fordel kan samarbeide, allerede fra første skisse.
Canningen Brygge består av 4 nye avtrappede bygningsvolumer fra 3 til 6 etasjer + Kolflaath Brygge. Det er totalt 17 leiligheter i prosjektet. 13 leiligheter i Canningen og 4 leiligheter i Kolflaath. Første etasje er primært forbeholdt næring. Tanken er at bebyggelsen til en viss grad skal speile den gamle stilen i Kabelvåg og bebyggelsen på tomten. Vi har ønsket at bygningsmassen skal være framtidsrettet og funksjonell, samtidig som elementer skal knytte den til øvrig bebyggelse. Farvene mot kaipromenaden finner man igjen på bilder fra den tidligere bebyggelsen. Kolflaath Brygge skal gjennomgå en total renovering, og fasadeutrykket mot kaia skal tilbakeføres til den gang brygga var hvit (vises på eldre bilder). Fylkeskommunen har tillatt noen ekstra vinduer og takvinduer, samt glassdører der det tidligere var tette tredører for lasting og lossing. Disse vil fungere som franske balkonger. Kolflaath Brygge inneholder 4 relativt store leiligheter og et mindre næringslokale + sportsboder i 1 etg. Adkomsten vil foregå via svalganger. Svalgangene vil også kunne fungere som balkonger med kveldssol og sikt mot fjellene (Småtindan m. flere). Leilighetene har en god miks og varierer mellom 2-3 og 4 roms. De 13 leilighetene i Canningen er alle planlagt med innglassede balkonger mot kaia. Man kan velge å skyve bort innglassingen, slik at de også kan benyttes på samme måte som vanlige balkonger. Det er planlagt med 2 forholdsvis store felles takterrasser på takene med optimale solforhold. I tillegg blir kaipromenaden sammen med torget, et fint sted å oppholde seg utendørs. Den sentrale beliggenheten i Kabelvåg, utsikten mot havnebassenget og de gode solforholdene, gjør dette til et flott sted for urbane boliger i en trivelig småby. Vi i Vindveggen håper dette prosjektet blir et av flere bidrag til revitaliseringen av Kabelvåg sentrum. Vi er stolte over å kunne bidra i prosjektet og gleder oss til å se det ferdige resultatet.

Med vennlig hilsen VINDVEGGEN ARKITEKTER AS
Martin Glomnes, Siv.Ark MNAL